Fjälltransport Lima AB  |  Jörgen Flygar 070-653 50 34  |  Fax 0280-320 33  | info@maskin-transport.se

SPECIALTRANSPORTER 

Fjälltransport Lima AB utför specialtransporter inom i stort sett hela Sverige och har den branschkunskap och erfarenhet som krävs oavsett vad som skall transporteras och väglag. Vårt motto är: allt kan flyttas!

Vi transporterar: 

  • tunga transporter
  • följebilsuppdrag
  • transport av långa fordon
  • transport av grönytemaskiner
  • täckta transporter
  • bil- & båttransporter
  • hustransporter
  • maskintransporter

Välkommen att kontakta oss på 070-653 50 34